Fråga oss på Twitter
Konto: Matematik Almås
#maalm

Nå oss på skype - Onsdagar 19-20 försöker vi vara nåbara.
Återkoppla till din lärare om du anser detta värdefullt.
Konto: Matematik Almås